Osteodensitometry

Botdensitometrie

Een botdichtheidsmeting bepaalt het calciumgehalte van de botten. Osteodensitometrie is een gevestigde methode voor de diagnose of beheersing van osteoporose en andere metabolische stoornissen van het bot waarbij het risico op een fractuur kan worden verhoogd.

Patiënten met lage vitamine D- of oestrogeenspiegels worden vaak getroffen, vooral bij postmenopauzale vrouwen. Maar ook ziekten die interfereren met de hormoonhuishouding, zoals hyperthyreoïdie, Cushingsyndroom of ziekten die regelmatige toediening van glucocorticosteroïden vereisen, kunnen leiden tot een verlaagd calciumgehalte in het bot.

Als gevolg hiervan zijn de botten “zacht” en kunnen ze spontaan breken. Als u al een fractuur zonder voldoende trauma heeft gehad (bijvoorbeeld een wervellichaambreuk), moet uw botdichtheid worden bepaald. In de context van vroege detectie en ook als follow-up, wordt osteodensitometrie gebruikt.