MINIMALISERING STRALINGSDOSES WEKT VERTROUWEN

RADIOLOGIE DÜSSELDORF MITTE PUBLICEERT ALS EERSTE ARTSENPRAKTIJK IN DUITSLAND DAGELIJKSE CT-DOSISWAARDEN

Düsseldorf, 18 februari 2016. Radiologie Düsseldorf Mitte publiceert –tot nu toe als eerste in Duitsland- met regelmaat, op internet aan hoeveel straling haar patiënten worden blootgesteld. De dosiswaarden worden verzameld bij diagnostisch onderzoek met computertomografie (CT). De gegevens worden geëvalueerd en worden dagelijks in een statistiek op de website verwerkt. Ter vergelijking dienen de referentiewaarden van het Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) voor mensen met een normaal gewicht. De volledige transparantie werkt vertrouwenwekkend voor patiënten en doorverwijzer. Bovendien motiveert het de medewerkers van de praktijk om spaarzaam met de stralingsbelasting om te gaan.

VRIJWILLIGE, TRANSPARANTE STRALINGSINFORMATIE, VOOR HET EERST IN DUITSLAND

CT levert een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse hoeveelheid straling waaraan bewoners van Duitsland dagelijks worden blootgesteld. Ziekenhuizen, klinieken en zelfstandig praktiserende artsen voelen zich verplicht de dosis van individuele onderzoeken zo gering mogelijk te houden. Precies volgens dit zo genoemde ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) werkt ook de Düsseldorfer Radioloog Dr. med. Andreas Grust, specialist in Diagnostische Radiologie en ervaren docent en autoriteit op het gebied van stralingsbeveiliging in de medische wereld.

In zijn praktijk Radiologie Düsseldorf Mitte wijdt Dr. Grust zich op innovatieve wijze aan het oplossen van de stralingsdosisproblematiek. Hij biedt vrijwillig –uniek voor Duitsland- vergelijkende informatie over de efficiëntie van zijn eigen onderzoeken. Dr. Grust heeft zich ten doel gesteld “een zo groot mogelijke reductie van de stralingsbelasting van onze patiënten te bereiken”. Deze transparante aanpak helpt de patiënt bij het zoeken naar een geschikte praktijk. De patiënt hoeft zich bij deze aanpak geen zorgen te maken over mogelijke schending van privacy bij het openbaar maken van onderzoeksresultaten. Daar is Dr. Grust duidelijk over. “De informatie is volledig geanonimiseerd en wordt automatisch in de statistiek verwerkt.”

NIEUW ALGORITME BEREKENT DE VERLAAGDE DOSIS

Dosisanalyse zur MInimierung der Strahlendosis

Dose Intelligence, partner van Radiologie Düsseldorf Mitte levert belangrijke hulpmiddelen voor de dosisanalyse, om de stralingsdoses te minimaliseren. Een nieuw ontwikkeld controlealgoritme evalueert meer dan honderd parameters. Bij CT-scans worden zo de resultaten van scans van verschillende lichaamsgebieden, automatisch geëvalueerd en vastgelegd. De analyse lijkt fouten en verkeerde instellingen van de apparatuur bij onderzoeken, automatisch te op te sporen. Zo kan de kwaliteit van de onderzoeken voortdurend worden verbeterd.
Sinds de heropening van de praktijk zijn er tot nu toe meer dan duizend onderzoeken geëvalueerd. De statistiek bevat op dit moment al 252 gevallen van het lopende jaar. De gefilterde weergave toont de dosisverlaging ten opzichte van de referentiewaarde voor een patiënt met een normaal gewicht. De referentiewaarde van het BfS is lager dan de wettelijke limiet en een waarde die slechts als leidraad geldt voor de gemiddelde blootstelling aan straling. De waarde DLP-dosis is de absolute stralingsbelasting, waaraan de patiënt werd blootgesteld. Voor een nauwkeurige vergelijking ten opzichte van de relatieve stralingsdosis aan de toegevoegde CDTI-waarde, is de scanafstand gespecificeerd op één centimeter.

Dr. Andreas Grust hoopt door de vrijwillige publicatie van zijn stralingsdosiswaarden, als pionier een bijdrage te kunnen leveren aan het onder de aandacht brengen bij collega-artsen en patiënten van het thema ‘vermijdbare blootstelling aan straling’. Want alleen met goed gekwalificeerd personeel, regelmatige bijscholing en een kritische blik op het eigen werk, is het mogelijk het meeste uit de moderne onderzoeksapparatuur te halen.

Link naar de dagelijkse dosisanalyse: http://www.radiologie-duesseldorf-mitte.de/leistungen/minimierung-strahlendosis

Meer informatie over dosisanalyse: http://www.doseintelligence.de