Overzicht

WAT IS MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)?

MRI gebruikt een krachtig magnetisch veld om beelden te maken van het binnenste van lichaamsdelen en organen. Het verschil met computertomografie (CT) is het gebruik van magnetische resonantie en radiogolven en geen CT röntgenstraling. Zacht weefsel, zoals hersenen en orgaanweefsel, laat zich bijzonder goed in beeld brengen met MRI. Bij het onderzoek van botstructuren vallen we liever terug op de CT. Relevant voor de diagnostiek is ook de mogelijkheid van MRI om dynamische processen vast te leggen, zoals metabolische processen en hersenactiviteit.

MRI – DWARSDOORSNEDE IN BEELD DOOR ZEER COMPLEXE TECHNOLOGIE

MRI maakt beelden van lichaamsdelen en organen met behulp van een sterk magnetisch veld. Deze techniek gebruikt de veel voorkomende protonen in lichaamsvloeistoffen en vet. Het magnetisch veld –ongeveer 20.000 keer zo sterk als het magnetisch veld van de aarde- lijnt de spins –de magnetische eigenschappen van de protonen- uit. Door de spins te voeden met een radiogolf –frequenties van rond de 50 MHz-, krijgen zij extra energie. De magnetische resonantie ontstaat door de uitstoot van energie door de protonen die weer in hun oorspronkelijke staat terugkeren. De chemische samenstelling van de protonen, bijvoorbeeld vet, spierweefsel of bloed bepaalt de resonantie die door de computer wordt omgezet in grijze beelden. Het onderzocht lichaamsdeel wordt met MRI in dunne laagjes ‘ontleed’ en toont een dwarsdoorsnedebeeld op de monitor. Dit beeld kan worden getoond met beeldhulpmiddelen gelijk aan CT of radiografie.