Technologie

DE TECHNOLOGIE VAN NU

Recente verbeteringen van CT-scanners focussen vooral op de snelheid van de apparatuur. Hoe sneller een scanner werkt, des te kleiner is het risico op een mislukt resultaat doordat de patiënt beweegt. Voor u als patiënt betekent het dat u snel klaar bent met het onderzoek en dat herhalingsafspraken bijna niet meer voorkomen. De nieuwe SOMATOM Definition Flash die wij in gebruik hebben, kan een volledige scan van de borstkas voltooien in slechts 0,6 seconde. Ook de stralingsdosering is erg laag. Bij een hartonderzoek bedraagt de dosis minder dan één millisievert (mSv). De natuurlijke, jaarlijkse dosis waaraan mensen in Duitsland worden blootgesteld ligt tussen de twee en vijf mSv.De ontwikkelaars van scanapparatuur blijven bezig met het verlagen van de stalingsdoses tijden CT-scans. Die verlaging wordt onder meer verkregen door nieuwe materialen en intelligente controleprogrammatuur. Speciale software kan de CT zo instellen dat de hoogste beeldkwaliteit wordt verkregen met minimale straling. Organen die extra gevoelig zijn voor straling kunnen tijdens zo tijdens een behandeling worden ontzien en beschermd voor de schadelijke gevolgen van straling.